Rozwiązanie problemów z Safari – czyszczenie DNS w OS X

safari-icon

Jakiś czas temu pisałem o rozwiązaniu problemów z Safari. Jak wspominałem, tymczasowo sytuacja uległa poprawie. Być może był to zbieg okoliczności, ponieważ kłopoty zaczęły się ponawiać. Postanowiłem więc podjąc kolejny krok w poszukiwaniu winowajcy i skorzystać z wszechmocnego Terminala.

Problem z wczytywaniem stron może świadczyć o problemach z usługą DNS. Z tego względu decyzją było wyczyszczenie cache’u. W tym celu należy uruchomić Terminal i wykonać odpowiednie polecenie. Postanowiłem, że przedstawię tutaj odpowiednie składnie w zależności od używanego systemu operacyjnego. Ostatecznie nie wszyscy przesiedli się na Yosemite a dla przykładu Snow Leopard posiada swoich zagorzałych wyznawców. Poniżej komendy w zależności od systemu:

OS X 10.10

sudo discoveryutil udnsflushcaches

OS X 10.9

dscacheutil -flushcache; sudo killall -HUP mDNSResponder

OS X 10.7 – 10.8

sudo killall -HUP mDNSResponder

OS X 10.5 – 10.6

sudo dscacheutil -flushcache

Po wykonaniu polecenia należy potwierdzić je hasłem administratora. Po chwili cache zostanie oczyszczony i możecie przejść do weryfikacji działania przeglądarki. U mnie nastąpiła wyraźna poprawa.

Na zdrowie!

0 0 votes
Article Rating